Bestuur + Activiteitencommissie

Budo Kai Tora Tora is een vereniging en staat ingeschreven bij de kamer van koophandel,  40104901. Budo Kai Tora Tora heeft een Reglement en taak/Functie omschrijving m.b.t. het bestuur.  Het bestuur is/wordt gekozen door de Algemene leden vergadering, en houdt zich bezig met de dagelijkse verantwoordelijkheden. 

Kyokushinkai Karate
Budo Kai Tora Tora
Bestuur Budo Kai Tora Tora (BKTT)
Bestuur Budo Kai Tora Tora (BKTT)

* Van links naar rechts: Joyce, Peter, Ronald en Priscilla.

Maak kennis met

Het bestuur

Het bestuur van BKTT bestaat momenteel uit 4 leden, te weten Ronald van den Broek als Voorzitter, Joyce Elshof (aspirant) Secretaris, Priscilla Vranken Penningmeester en Peter Schoolderman algemeen lid.

Voorzitter

Ronald van den Broek

De voorzitter is het gezicht van de vereniging , naar binnen en buiten. Zijn of haar taken zijn:

Algemene leiding vereniging

- Vertegenwoordiging vereniging naar buiten toe (woordvoerder)
- Uitkomen voor de vereniging naar gemeente, KWF, pers, sponsors, etc.
- Vereniging leiden Algemeen en dagelijks bestuur leiden
- Visiebepaling met leden

Zorgdragen voor goede taakverdeling

- Stimuleren en toezicht houden op uitvoering taken
- Vergaderingen leiden
- Verslag goedkeuren
- Advisering bij en stimulering van activiteiten

Kader aanstellen en motiveren

- Overeenkomsten afsluiten (sponsors)
- Aanspreekpunt zijn (bijvoorbeeld tijdens wedstrijden)

- Contacten leggen/onderhouden
- Belast met toernooi commissie

 

(Aspirant) secretaris

Joyce Elshof

De secretaris is de schrijver van het bestuur en daarmee van de organisatie. Zijn of haar taken zijn:

Organisatie vergaderingen
 • Alle vergaderingen regelen
 • Notuleren vergaderingen
 • Uitnodigingen versturen
 • Post verwerking/archief beheren
 • Registratie binnenkomende en uitgaande post
 • Verspreiding post
 • Versturen uitgaande post
Beheren officiële stukken
 • Informatie van NKKO en KWF doorspelen
 • Informatie aan NKKO en KWF doorspelen
 • Planningen maken Activiteitenlijst maken
 • Vergaderingen AC plannen i.o.m. AC
 • Up-to-date ledenlijst
 • Sociaal media beheren
Vice Voorzitter
 • Voorzitter vervangen indien nodig
  Als de voorzitter plotseling (enige tijd) wegvalt, dan neemt de vice voorzitter automatisch alle taken over. De voorzitter kan ook de vice voorzitter vragen bepaalde taken over te nemen.
 • Aanwezig bij vergadering
 • Extra functies (interne zaken/algemeen)
 • Contacten leggen/onderhouden

Penningmeester

Priscilla Vranken

De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiën. Zijn of haar taken zijn:

Financiële verantwoordelijkheid

Contributie innen Machtigingen maken, verwerken, innen
- Overige contributies innen
- Begroting opstellen
- Bepaling financieel beleid
- Jaarbegroting opstellen en controleren
- Financiële administratie Advisering financieel beleid
- Activiteitenbegrotingen commissies controleren
- Budget voor commissies vaststellen.
- Financieel jaarverslag maken (in/na overleg met de kascommissie)
- Uitgiften doen/ inkomsten genereren
- Declaraties checken en uitbetalen
- Rekeningen betalen
- Uitbetalingen registreren
- Inkomsten binnenhalen/controleren/registeren
- Overschrijving regelen
- Belast met de ledenadministratie

Ledenadministratie

Leden in- en uitschrijven
Ledenwisselingen doorgeven (verwerken in statistiek)
Overzicht voor contributie maken (samen met penningmeester)
Etiketten
Inschrijfformulieren distribueren en retour ontvangen

Administratie
 • Bijhouden van de kas en het beheren van de bankrekeningen
 • Doen en ontvangen van betalingen
 • Bijhouden van het kas- en bankboek
 • Maken van het financieel jaarverslag
 • Bewaken van de plannen van het bestuur aan de hand van een begroting

Algemeen bestuurslid

Peter Schoolderman

Algemene bestuursleden hebben vooral uitvoerende taken en bestuurlijke verantwoordelijkheden.
Ze kunnen ook taken op zich nemen bij uitval van een van de bestuursleden.

Voorzitter sponsorcommissie

Voorzitter sponsorcommissie,  zitting in dagelijks bestuur.
- Agenda
- Vergadering leiden
- Actiepunten checken en verdelen
- Vergaderdata plannen en vastleggen
- Zorgdragen voor goede taakverdeling commissieleden

Taken

- Uitvoering van die taken
- Sponsors werven en behouden
- Sponsorbeleid opstellen (langere en korte termijn)
- Soorten sponsors bepalen
- Sponsorbedragen bepalen
- Sponsors werven
- Belangen sponsors behartigen

Leden sponsorcommissie

- Afspraken sponsors
- PR t.a.v. sponsors
- Werven
- Contacten onderhouden
- Netwerk opbouwen

Activiteiten Comissie Budo Kai Tora Tora (BKTT)

Maak kennis met

De activiteiten commissie

Naast een groot aantal vrijwilligers hebben we een aantal vaste leden die in de activiteitencommissie zitten. Zij ondersteunen bij alle activiteiten, examens, toernooien etc. 

Activiteiten Comissie Budo Kai Tora Tora (BKTT)

Van links naar rechts): Rob ter Heerdt - Ronnie ten Have - Constance Schoolderman - Samira Hendriks - Anita Schrijver - Mery van den Broek

Ben jij geïnteresseerd?

Vraag een proefles aan!

Budo Kai Tora Tora
Budo Kai Tora Tora
Bestuur Budo Kai Tora Tora (BKTT)

Heb jij vragen of opmerkingen?

Neem contact op

Ben jij nieuwsgierig, heb je een vraag of wellicht iets anders? Via onderstaande knop.

BKTT Logo

Budo Kai Tora Tora

Budo Kai Tora Tora is een karatevereniging, die zich bezig houdt met het Kyokushinkai Karate.

We hebben ons als doel gesteld om een ieder die interesse heeft om karate te gaan beoefenen de kans te geven, om op zijn of haar niveau onze sport te beoefenen.

Trainingslocatie
Dojo van SJZ

Wij zijn gevestigd in Dojo van SJZ

Zutphen Laan naar Eme 99
7204 LZ Zutphen

06 - 224 396 42
r.broek910@upcmail.nl

Trainingslocatie
BS de Waaier

Wij zijn gevestigd in BS De Waaier

Dr. De Visserstraat 4
7204 KM Zutphen

06 - 224 396 42
r.broek910@upcmail.nl

Scroll to Top