Algemene voorwaarden

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.bktt.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Budo Kai Tora Tora. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Kyokushinkai Karate
Budo Kai Tora Tora

Gezondheidsverklaring

Ik ben gezond en ben mij bewust van het deelnemen en trainen aan een vechtsport en stel de vereniging BKTT en haar kader, op generlei wijze aansprakelijk. Ik of mijn Ouder(s)/voogd geven mondeling en uit eigen beweging aan, bij de leraar of trainer, dat ik opdat moment fysiek of mentaal een beperking heb, waar rekening mee gehouden moet worden. Ik/Ouder(s) ben en blijf steeds zelf verantwoordelijk voor het uiten en kenbaar maken.

Waarvoor machtigt u?

U geeft een machtiging af voor de éénmalige administratie kosten. ( zie tabblad: "Over ons"Locatie, lestijden +kosten) maandelijkse contributiebetaling en voor de jaarlijkse betaling van het bondsgeld. Het bondsgeld wordt per kalender jaar, medio februari, voor het komende jaar geïncasseerd. Bij het bereiken van de 13-jarige leeftijd wordt de incasso automatisch aangepast.

  • 1e helft lid, dezelfde maand contributie
  • 2e helft lid, maand erop!

Een reeds afgeschreven bedrag terugboeken

Indien u het niet eens bent met een afgeschreven bedrag, dan kunt u het bedrag binnen 30 dagen terug laten boeken.

Ondergetekende gaat akkoord met de hierboven beschreven regels en geeft hierbij een machtiging af aan Budo Kai Tora Tora om maandelijks de verschuldigde contributie en jaarlijks medio Februari het bondsgeld af te schrijven van onderstaand rekeningnummer.

Opzeggen

Indien u uw lidmaatschap wenst te beëindigen, dan dient u dit schriftelijk door te geven aan de ledenadministratie van BKTT, per email:

  • infobktt.nl

* BKTT hanteert een opzegtermijn van 1 maand.
* AVG – Bij beëindiging van het lidmaatschap, worden alle gegevens verwijderd uit de administratie.

Ben jij geïnteresseerd?

Vraag een proefles aan!

Budo Kai Tora Tora
Budo Kai Tora Tora
Budo Kai Tora Tora

Heb jij vragen of opmerkingen?

Neem contact op

Ben jij nieuwsgierig, heb je een vraag of wellicht iets anders? Via onderstaande knop.

BKTT Logo

BKTT

Budo Kai Tora Tora is een karatevereniging, die zich bezig houdt met het Kyokushinkai Karate.


We hebben ons als doel gesteld om een ieder die interesse heeft om karate te gaan beoefenen de kans te geven, om op zijn of haar niveau onze sport te beoefenen.

Trainingslocatie

Wij zijn gevestigd in Dojo van SJZ


Zutphen Laan naar Eme 99

7204 LZ Zutphen


06 - 224 396 42

r.broek910@upcmail.nl

Scroll naar boven